Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer van EasyCanvas.nl
Opgemaakt op 01-08-2020

Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op de website www.EasyCanvas.nl en alle daarop te vinden inhoud in woord en beeld. EasyCanvas.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.

Auteursrechten
Van alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en werken op deze website zijn EasyCanvas.nl, haar licentiegevers en haar gebruikers en beeldmakers de rechthebbende. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Mocht er sprake zijn van onrechtmatig gebruik van deze beelden verwijzen wij u naar de betreffende beeldmaker. Voor zover in een dergelijk situatie u EasyCanvas.nl aansprakelijk stelt, zullen wij de beeldmaker in rechte betrekken.

Privacy
EasyCanvas.nl respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Persoonsgegevens zullen daarom nimmer zonder toestemming worden vrijgegeven, ter beschikking gesteld of verkocht aan derden. Adres, e-mailadres en telefoonnummer van kopers worden enkel gebruikt ten behoeve van een correcte afhandeling van de bestelling. Tenzij de bezoeker zelf aangeeft om een email te ontvangen met aanbiedingen en/of nieuws.

Beleid onrechtmatige inhoud
Mocht u op onze website onrechtmatige inhoud aantreffen, doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wilt u melding doen van deze onrechtmatige inhoud stuurt u ons een email naar info@easycanvas.nl. Wij hebben van u de volgende informatie nodig in deze email:

  • Uw (contact)gegevens
  • De URL waar de onrechtmatige inhoud op te vinden is, met een omschrijving van de inhoud daarbij.
  • Omschrijving waarom volgens u de inhoud onrechtmatig of onwenselijk is.
  • Motivering waarom u hiervoor EasyCanvas.nl aanschrijft, indien zij niet de directe inhoudsaanbieder is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer onrechtmatig beeldmateriaal is geplaatst door een van de beeldmakers. U doet er in dat geval verstandig aan eerst deze beeldmaker aan te schrijven.

Na deze melding zal EasyCanvas.nl onderzoek doen naar de door u gemelde inhoud. Wanneer deze onmiskenbaar onrechtmatig en/of strafbaar is zal EasyCanvas.nl alles in het werk stellen de inhoud binnen 48 uur na deze constatering van haar servers te verwijderen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.